1. EC

  749.000 ₫

  1.584.000 ₫

  - 52%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B4
 2. EC

  2.049.000 ₫

  3.560.000 ₫

  - 42%

  Máy ép chậm Kangaroo KG180SJD
 3. EC

  2.630.000 ₫

  3.250.000 ₫

  - 19%

  Quạt đứng Kangaroo KG729
 4. EC

  2.630.000 ₫

  3.190.000 ₫

  - 17%

  Quạt đứng Kangaroo KG728
 5. EC
 6. EC
 7. EC
 8. EC

  1.408.000 ₫

  1.730.000 ₫

  - 18%

  Quạt sạc Kangaroo KG735
 9. 579.000 ₫

  1.164.000 ₫

  - 50%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG826S (1.2L)
 10. EC

Mục 1 để 10 16 tất cả

Trang

 

 1. EC

  1.104.000 ₫

  1.430.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG555 (1.8L)
 2. EC

  990.000 ₫

  1.680.000 ₫

  - 41%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG835 (1.5L)
 3. EC

  1.164.000 ₫

  1.500.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG15H (1.8L)
 4. EC

  2.172.000 ₫

  2.810.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện tử Kangaroo KG595 (18.L)
 5. EC

  1.464.000 ₫

  1.890.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG18R2 1.8L 800W
 6. 900.000 ₫

  1.170.000 ₫

  - 23%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG823 1.2L
 7. EC

  1.152.000 ₫

  1.480.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG12H 1.8L
 8. EC

  2.676.000 ₫

  3.450.000 ₫

  - 22%

  Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4L
 9. 780.000 ₫

  1.150.000 ₫

  - 32%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG822 1.2L 400W
 10. EC

  1.250.000 ₫

  1.699.000 ₫

  - 26%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG571

Mục 1 để 10 19 tất cả

Trang

 

 1. EC

  1.104.000 ₫

  1.430.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG555 (1.8L)
 2. EC

  990.000 ₫

  1.680.000 ₫

  - 41%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG835 (1.5L)
 3. EC

  1.164.000 ₫

  1.500.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG15H (1.8L)
 4. EC

  2.172.000 ₫

  2.810.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện tử Kangaroo KG595 (18.L)
 5. EC

  1.464.000 ₫

  1.890.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG18R2 1.8L 800W
 6. 900.000 ₫

  1.170.000 ₫

  - 23%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG823 1.2L
 7. EC

  1.152.000 ₫

  1.480.000 ₫

  - 22%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG12H 1.8L
 8. EC

  2.676.000 ₫

  3.450.000 ₫

  - 22%

  Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1 4L
 9. 780.000 ₫

  1.150.000 ₫

  - 32%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG822 1.2L 400W
 10. EC

  1.250.000 ₫

  1.699.000 ₫

  - 26%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG571

Mục 1 để 10 19 tất cả

Trang

 

 1. EC

  1.408.000 ₫

  1.730.000 ₫

  - 18%

  Quạt sạc Kangaroo KG735
 2. EC
 3. EC
 4. EC
 5. EC

  2.630.000 ₫

  3.190.000 ₫

  - 17%

  Quạt đứng Kangaroo KG728
 6. EC

  2.630.000 ₫

  3.250.000 ₫

  - 19%

  Quạt đứng Kangaroo KG729
 7. EC
 8. EC

  7.042.800 ₫

  8.390.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F66 (60L)
 9. EC

  7.214.400 ₫

  8.590.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38 (45L)
 10. EC

  8.349.600 ₫

  9.950.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 (81L)

Mục 1 để 10 27 tất cả

Trang

 

 1. EC

  1.408.000 ₫

  1.730.000 ₫

  - 18%

  Quạt sạc Kangaroo KG735
 2. EC
 3. EC
 4. EC
 5. EC

  2.630.000 ₫

  3.190.000 ₫

  - 17%

  Quạt đứng Kangaroo KG728
 6. EC

  2.630.000 ₫

  3.250.000 ₫

  - 19%

  Quạt đứng Kangaroo KG729
 7. EC
 8. EC

  7.042.800 ₫

  8.390.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F66 (60L)
 9. EC

  7.214.400 ₫

  8.590.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38 (45L)
 10. EC

  8.349.600 ₫

  9.950.000 ₫

  - 16%

  Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 (81L)

Mục 1 để 10 27 tất cả

Trang

 

 1. 1.800.000 ₫

  4.100.000 ₫

  - 56%

  Máy làm sữa hạt đa năng Kangaroo KG12BH
 2. EC

  696.000 ₫

  1.248.000 ₫

  - 44%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B3
 3. EC

  1.020.000 ₫

  1.320.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B2
 4. EC

  1.368.000 ₫

  1.770.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B9 500W
 5. EC

  804.000 ₫

  1.040.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B2
 6. EC

  2.400.000 ₫

  3.940.000 ₫

  - 39%

  Máy xay nấu đa năng Kangaroo KG175HB1
 7. EC

  972.000 ₫

  1.250.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG3B1
 8. EC

  1.020.000 ₫

  1.320.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B1
 9. EC

  960.000 ₫

  1.240.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B6
 10. EC

  1.188.000 ₫

  1.530.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B8

Mục 1 để 10 11 tất cả

Trang

 

 1. 1.800.000 ₫

  4.100.000 ₫

  - 56%

  Máy làm sữa hạt đa năng Kangaroo KG12BH
 2. EC

  696.000 ₫

  1.248.000 ₫

  - 44%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B3
 3. EC

  1.020.000 ₫

  1.320.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B2
 4. EC

  1.368.000 ₫

  1.770.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B9 500W
 5. EC

  804.000 ₫

  1.040.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B2
 6. EC

  2.400.000 ₫

  3.940.000 ₫

  - 39%

  Máy xay nấu đa năng Kangaroo KG175HB1
 7. EC

  972.000 ₫

  1.250.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG3B1
 8. EC

  1.020.000 ₫

  1.320.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B1
 9. EC

  960.000 ₫

  1.240.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B6
 10. EC

  1.188.000 ₫

  1.530.000 ₫

  - 22%

  Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG2B8

Mục 1 để 10 11 tất cả

Trang

 

 1. EC
 2. EC
 3. EC
 4. EC
 5. EC

  420.000 ₫

  540.000 ₫

  - 22%

  Chảo đá đáy từ Kangaroo KG912S 26cm

Mục 1 để 10 61 tất cả

 

 1. EC
 2. EC
 3. EC
 4. EC
 5. EC

  420.000 ₫

  540.000 ₫

  - 22%

  Chảo đá đáy từ Kangaroo KG912S 26cm
 6. EC
 7. 492.000 ₫

  630.000 ₫

  - 21%

  Chảo đá đáy từ Kangaroo KG658M 26cm
 8. EC
 9. EC

  1.650.000 ₫

  2.988.000 ₫

  - 44%

  Bình thủy điện Kangaroo KG5K1 5L
 10. EC

  2.400.000 ₫

  3.940.000 ₫

  - 39%

  Máy xay nấu đa năng Kangaroo KG175HB1
 11. EC

  768.000 ₫

  1.120.000 ₫

  - 31%

  Bếp gas đôi dương kính Kangaroo KG8G1C
 12. EC

  504.000 ₫

  650.000 ₫

  - 22%

  Chảo đá đáy từ Kangaroo KG912L 30cm
 13. EC

  456.000 ₫

  590.000 ₫

  - 22%

  Chảo đá đáy từ Kangaroo KG912M 28cm
 14. EC
 15. EC
 16. EC

  990.000 ₫

  1.680.000 ₫

  - 41%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG835 (1.5L)
 17. EC
 18. EC

  1.740.000 ₫

  2.520.000 ₫

  - 30%

  Bình thủy điện Kangaroo KG4K1 (4L)
 19. EC
 20. EC
 21. 579.000 ₫

  1.164.000 ₫

  - 50%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG826S (1.2L)
 22. EC
 23. EC
 24. EC

  1.320.000 ₫

  1.980.000 ₫

  - 33%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG574 2.2L 900W
 25. 4.632.000 ₫

  5.980.000 ₫

  - 22%

  Lò chiên không dầu Kangaroo KG12AF1A 12L
 26. EC
 27. EC

  2.690.000 ₫

  5.664.000 ₫

  - 52%

  Bếp điện từ đôi Kangaroo KG498N
 28. EC
 29. EC
 30. EC
 31. EC

  360.000 ₫

  470.000 ₫

  - 23%

  Chảo chống dính Kangaroo KG659L 28 cm
 32. EC
 33. EC

  360.000 ₫

  470.000 ₫

  - 23%

  Chảo vân đá đáy từ Kangaroo KG913M
 34. EC

  1.250.000 ₫

  1.699.000 ₫

  - 26%

  Nồi cơm điện Kangaroo KG571
 35. EC

  2.356.000 ₫

  3.760.000 ₫

  - 37%

  Lò nướng Kangaroo KG2602 26L
 36. 696.000 ₫

  900.000 ₫

  - 22%

  Bộ nồi nhôm Kangaroo KG993MX
 37. EC
 38. 636.000 ₫

  940.000 ₫

  - 32%

  Bếp nướng điện Kangaroo KG699G
 39. EC

  3.003.000 ₫

  4.499.000 ₫

  - 33%

  Lò nướng Kangaroo KG4802 48L 2000W
 40. 1.500.000 ₫

  1.940.000 ₫

  - 22%

  Nồi áp suất Kangaroo KG136 6L 1000W

You need to choose options for your item

x